Vind hier uw woning of werkplek

Combineer een ontwikkelende vastgoedbelegger en een exploitant van verhuur en huisvesting voor bedrijven en ­particulieren. Dan is de uitkomst Wonenofwerken.nl Dit vastgoedplatform, bestaande uit de samensmelting ­tussen Koolstof Vastgoed en VIOS Vastgoed, voorziet in de woon-of werkbehoefte. Een gedifferentieerd aanbod van ­bedrijfsmatige panden en huurwoningen zorgt voor een het slagen van elke zoekopdracht.

VIOS Vastgoed
Veiligheid, milieuvriendelijkheid, een goede woon-werksfeer en een eerlijke relatie met huurders is waar VIOS ­Vastgoed voor staat. Rekening houdend met het milieu en omgeving biedt VIOS een oplossing voor elk ­huisvestingvraagstuk.

Het is de doelstelling van VIOS om over een aantal jaren een meer evenwichtige en grotere portefeuille in haar bezit te hebben. Dat doen wij op basis van gezond verstand, gezond rendement en een gezond tempo. VIOS commiteert zich om een uiterste inspanning te leveren voor een prettige en eerlijke relatie met haar huurders. Ook zal VIOS zich meer dan gemiddeld inspannen om rekening met milieu en de omgeving in haar totaliteit te houden. Dus veiligheid, woon- of werksfeer in haar panden en milieuvriendelijke oplossingen staan altijd centraal.

Koolstof Vastgoed
Kiest voor een andere invalshoek. Koolstof ontwikkelt én belegt in gerealiseerd vastgoed. Door als belegger zelf de verantwoordelijkheid over de projectontwikkeling te nemen, wordt kostenefficiënt te werk gegaan.
Bouwen wordt uitsluitend gedaan met organisaties die dat het best kunnen.

Juist nu, in de nog steeds voortdurende vastgoedmalaise, zijn er verantwoorde investeringskansen op de markt van vastgoed. Die verantwoorde kansen wil Koolstof oppakken.

Wij zijn een ontwikkelende vastgoedbelegger. Daarin onderscheiden we ons direct al van bijna alle andere spelers, die vaak óf ontwikkelaar, ontwikkelaar/bouwer, óf belegger zijn. Wij zijn een ontwikkelende vastgoedbelegger en dus geen bouwer. Wij ontwikkelen én beleggen in zelf gerealiseerd vastgoed. Dat is de andere invalshoek die wij kiezen.

Koolstof is, en voelt zich, de ondernemer die door de gekozen strategie inspeelt op de kansen in de markt. Veel oog voor rendement en voor alles wat onze huidige samenleving als verantwoord en goed ondernemerschap beschouwt. Er zal altijd een gemeende bijdrage zijn aan fijn wonen en prettig werken.